eBIB: accés a la biblioteca digital de la UPC

Autentica't per consultar els recursos de la biblioteca digital de la UPC
Atenció:

  • No és necessari activar UPCLink per accedir als recursos de la Biblioteca digital
  • El temps de resposta per accedir a alguns recursos pot ser superior al normal degut a l'ús intensiu
  • És recomanable netejar la memòria cau i les galetes del vostre navegador en cas de problemes amb determinats recursos

Important: Condicions d'ús

Les revistes, llibres i bases de dades de la Biblioteca digital de la UPC es troben subjectes a les clàusules d'ús dels editors. Només es permeten usos privats sense ànim de lucre, i amb finalitats d'estudi, docència i recerca.

Per tant, no és permès:
  1. Cedir el nom d’usuari i la contrasenya a un tercer, sigui membre de la comunitat universitària o extern a la UPC.
  2. Fer descàrregues massives d’articles de la Biblioteca Digital mitjançat robots o altres sistemes similars.
  3. Fer còpies amb ús comercial de la documentació de la Biblioteca Digital de la UPC.
  4. Portar a terme qualsevol ús no permès a les llicències d'ús dels productes contractats (distribució mitjançant plataformes digitals, etc.).
Davant de qualsevol sospita de phishing (suplantació de la identitat digital), et recomanem canviar la contrasenya.

Els usuaris que no compleixin les condicions d'ús dels recursos, hauran de compensar econòmicament els danys o perjudicis causats si així ho reclamen els proveïdors o editors dels recursos corresponents.